ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια οικονομική και δημοσιονομική πολιτική: πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Δημιουργός :Κούλης, Ιωάννης Ν.
Εκδότης :Σάκκουλας Νικ. Α., Το Νομικόν
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :413σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1954

Αρχείο: S949.pdf

Τύπος: application/pdf