ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δημόσια πίστις: τεχνική, δημοσιονομική σημασία, οικονομικαί λειτουργίαι
Δημιουργός :Κούλης, Ιωάννης Ν.
Εκδότης :Σάκκουλας, Νικ. Α., Το Νομικόν
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :261σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Πίστη
Δημόσιο δάνειο
Δημόσια οικονομικά
Εθνικό εισόδημα
Δημόσιο χρέος
Τράπεζα
Τόκος
Απόσβεση
Οικονομικό ποινικό δίκαιο
Πτώχευση
Πληθωρισμός
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1956

Αρχείο: S954.pdf

Τύπος: application/pdf