ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το διάγραμμα του νεκρού σημείου του κύκλου εργασιών
Εναλλακτικός τίτλος :(Τhe break - even chart)
Δημιουργός :Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μελέτη επί της Ποσοτικής Σχέσεως μεταξύ των Εσόδων , Εξόδων και Κερδών της Επιχειρήσεως συναρτήσει του Βαθμού Δραστηριότητος αυτής - Διερεύνησις - Εφαρμογαί
Ημερομηνία έκδοσης :1960

Αρχείο: S4118.pdf

Τύπος: application/pdf