ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αρχαί γενικής λογιστικής: τόμος Β΄
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :221σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968

Αρχείο: S4558.pdf

Τύπος: application/pdf