ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Control charts and their applications in finance
Εναλλακτικός τίτλος :Διαγράμματα ελέγχου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Δημιουργός :Agrafioti, Paraskevi Chr.
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Περιλαμβάνει περίληψη στα Ελληνικά
Λέξη κλειδί :Finance
Statistics
Statistical analysis
Data analysis
Capital
Data
Financial statements
Ημερομηνία έκδοσης :12-2012

Αρχείο: Agrafioti_2012.pdf

Τύπος: application/pdf