ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Automatic advertising campaign creation and budget optimization
Δημιουργός :Λιακόπουλος, Κυριάκος
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Information Systems
Λέξη κλειδί :Advertising
Internet
Information systems
Software engineering
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Liakopoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf