ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια οικονομική: τόμος δεύτερος
Δημιουργός :Κούλης, Ιωάννης Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :581σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970

Αρχείο: S4821.pdf

Τύπος: application/pdf