ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασκήσεις γενικής λογιστικής: τόμος Α'
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :285σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971

Αρχείο: S6136.pdf

Τύπος: application/pdf