ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασκήσεις γενικής λογιστικής: τόμος Β΄
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1971

Αρχείο: S6164.pdf

Τύπος: application/pdf