ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αρχαί γενικής λογιστικής: τόμος Γ΄
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Εκδότης :Παπαζήσης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :197σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1972

Αρχείο: S6480.pdf

Τύπος: application/pdf