ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικά μαθηματικά: μακροπρόθεσμα: τεύχος Β΄: Ράνται. Θεωρία και Ασκήσεις
Δημιουργός :Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946

Αρχείο: S6588.pdf

Τύπος: application/pdf