ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το κόστος των βιομηχανικών προϊόντων: συστηματικός προσδιορισμός και λογιστική αυτού
Δημιουργός :Ανδριόλας, Βασίλειος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Βιομηχανία
Λογιστική
Απόσβεση
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: S8202.pdf

Τύπος: application/pdf