ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο προγραμματισμός της δράσεως των επιχειρήσεων: καταρτισμός προγραμμάτων, εφαρμογή και έλεγχος της επαληθεύσεως αυτών.
Εναλλακτικός τίτλος :(Business Bugdeting and Budgetary Control)
Δημιουργός :Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :167σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1964

Αρχείο: S8975.pdf

Τύπος: application/pdf