ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000
Εναλλακτικός τίτλος :Δυναμικές όψεις της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : 1994-2000
Δημιουργός :Andriopoulou, Eirini
Συντελεστής :Tsakloglou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :396p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business. Department of International and European Economic Studies
Λέξη κλειδί :European Union
Poverty
Income
Household
Data analysis
Statistical analysis
Income
Demography
Models
Ημερομηνία έκδοσης :2009

Αρχείο: Andriopoulou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf