ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογιστική εμπορικών εταιρειών και συνεταιρισμών
Δημιουργός :Σπανδανόπουλος, Ιωάννης Κ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :402σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Λογιστική
Συνεταιρισμός
Εμπορική εταιρεία
Ημερομηνία έκδοσης :1963

Αρχείο: S2817.pdf

Τύπος: application/pdf