ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία στατιστικής των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ. Α.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :167σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1963

Αρχείο: S3094.pdf

Τύπος: application/pdf