ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία μαθηματικής στατιστικής
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κωνστ. Αντ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :267σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1965

Αρχείο: S4048.pdf

Τύπος: application/pdf