ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική: μέρος τρίτον
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ. Α.
Εκδότης :Παπαζήσης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :351σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958

Αρχείο: S7594.pdf

Τύπος: application/pdf