ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική: μέρος δεύτερον
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ. Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :242σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1965

Αρχείο: S8461.pdf

Τύπος: application/pdf