ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική ανάπτυξη και αναπτυξιακή πολιτική: τόμος Ι
Δημιουργός :Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Εκδότης :Σμπίλιας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :267σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1979

Αρχείο: S12728.pdf

Τύπος: application/pdf