ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική ανάπτυξη και αναπτυξιακή πολιτική
Δημιουργός :Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Εκδότης :Σμπίλιας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :521σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1979

Αρχείο: S15709.pdf

Τύπος: application/pdf