ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή εις την οικονομικήν θεωρίαν: μικροοικονομική ανάλυσις
Δημιουργός :Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :477σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομικές επιστήμες
Μικροοικονομία
Οικονομική ανάλυση
Επίχειρηση
Οικονομία
Οικονομική πολιτική
Ανάπτυξη της οικονομίας
Ημερομηνία έκδοσης :1977

Αρχείο: S26501.pdf

Τύπος: application/pdf