ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο λιμήν του Αμβούργου - Ανσεατική ένωσις
Δημιουργός :Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :235σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μετά συγκριτικής μελέτης και των λοιπών λιμένων των δυναμένων να εξυπηρετήσωσι την Κεντρ. Ευρώπην (ΓΕΝΟΥΗΣ, ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΡΟΤΤΕΡΔΑΜ κλπ)
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: S2021.pdf

Τύπος: application/pdf