ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα ιστορίας οικονομικών θεωριών
Δημιουργός :Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :333σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1968

Αρχείο: S4594.pdf

Τύπος: application/pdf