ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πτωχευτικόν δίκαιον: ανατύπωσις 1967
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης :Το Νομικόν, Σάκκουλας, Αντ. Ν.
Τύπος :Text