ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πτωχευτικόν δίκαιον: ανατύπωσις 1967
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης :Το Νομικόν, Σάκκουλας, Αντ. Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :371σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Εμπορικό δίκαιο
Πτώχευση
Ημερομηνία έκδοσης :1967

Αρχείο: S5869.pdf

Τύπος: application/pdf