ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Τύπος :Text