ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1970

Αρχείο: S5906.pdf

Τύπος: application/pdf