ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεωργικαί επενδύσεις: ποσοτική διερεύνησις των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου εις την ελληνικήν γεωργίαν
Δημιουργός :Συκιανάκης, Γεώργιος Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :163σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Ελλάδα
Γεωργικός τομέας
Επενδύσεις
Παραγωγικό αγαθό
Παραγωγή
Επενδυτική πολιτική
Οικονομία
Οικονομική πολιτική
Παραγωγικότητα
Γεωργική πολιτική
Τεχνολογία
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Αγροτική τράπεζα
Χρηματοδότηση
Οικονομική υποστήριξη
Μισθός
Ημερομηνία έκδοσης :1971

Αρχείο: S9025.pdf

Τύπος: application/pdf