ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν
Δημιουργός :Παπαγεωργίου, Ι.
Εκδότης :Παπαζήσης
Τύπος :Text