ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορικόν δίκαιον: τόμος Ι
Δημιουργός :Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Εκδότης :Καραμπερόπουλος
Τύπος :Text