ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί αξιογράφων: τόμος Ι, συναλλαγματική
Δημιουργός :Λουκόπουλος, Ανδρέας Δ.
Εκδότης :Καραμπερόπουλος
Τύπος :Text