ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Α΄
Δημιουργός :Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Τύπος :Text