ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δίκαιον των αξιογράφων: πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης :Το Νομικόν, Σάκκουλας Αντ. Ν.
Τύπος :Text