ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου και η τιμολόγησή τους
Δημιουργός :Βαρβαρέσου, Διονυσία
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί :Οικονομικές επιστήμες
Πιστωτικός κίνδυνος
Αγορά
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Πιστωτικά παράγωγα
Τιμολόγηση
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: Varvaresou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf