ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Εναλλακτικός τίτλος :ανάλυση βάσει εταιρικών χαρακτηριστικών
Δημιουργός :Ντοκόζη, Αφροδίτη
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :181σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική κατάσταση
Εταιρεία
Αποδοτικότητα
Κεφαλαιαγορά
Κέρδος
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :07-2012

Αρχείο: Ntokozi_2012.pdf

Τύπος: application/pdf