ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικές συνέπειες των διεθνών λογιστικών προτύπων
Δημιουργός :Ζούκη, Δήμητρα
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιαγορά
Διεθνές πρότυπο
Λογιστική
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομικές συνέπειες
Αποθέματα
Ελεγκτικό όργανο
Νομοθεσία
Ημερομηνία έκδοσης :06-2012

Αρχείο: Zouki_2012.pdf

Τύπος: application/pdf