ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη κοινωνικών ταμείων
Δημιουργός :Βιτσελά, Αθηνά
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Ασφαλιστικός κλάδος
Κοινωνικές παροχές
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ελλάδα
Στατιστική έρευνα
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: Vitsela_2011.pdf

Τύπος: application/pdf