ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Nonparametric multivariate control charts
Εναλλακτικός τίτλος :Μη παραμετρικά πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου
Δημιουργός :Petroulaki, Paraskevi
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Quality control
Statistical analysis
Data analysis
Ημερομηνία έκδοσης :03-2013

Αρχείο: Petroulaki_2013.pdf

Τύπος: application/pdf