ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική Ι: πιθανότητες, κατανομές
Δημιουργός :Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Εκδότης :Σμπίλιας, Το οικονομικό
Τύπος :Text