ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ΙΙ: εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, κριτήρια ελέγχου υποθέσεων
Δημιουργός :Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
Εκδότης :Σμπίλιας, Το Οικονομικό
Τύπος :Text