ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόβλεψις - Προγραμματισμός - Έλεγχος εις την οικονομικήν και διοικητικήν των επιχειρήσεων: συνοπτικαί σημειώσεις κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Δημιουργός :Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Εκδότης :Κ. & Π. Σμπίλιας Α.Ε.Β.Ε.,Το οικονομικό
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομική πρόβλεψη
Οικονομικός προγραμματισμός
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οργανοδιοικητικός έλεγχος
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Οικονομικά της επιχείρησης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: S23687.pdf

Τύπος: application/pdf