ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Utility indifference pricing : application on weather derivatives
Εναλλακτικός τίτλος :Μέθοδος αποτίμησης παραγώγων μέσω χρήσης συνάρτησης ωφελιμότητας : εφαρμογή στα καιρικά φαινόμενα
Δημιουργός :Papanikolaou, Zoi G.
Συντελεστής :Frangos, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Market
Risk
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :05-2011

Αρχείο: Papanikolaou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf