ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δυναμικότης των επιχειρήσεων
Δημιουργός :Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Εκδότης :Κ.&Π. Σμπίλιας Α.Ε.Β.Ε., Το οικονομικό
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :162σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Παραγωγική ικανότητα
Πολιτική της παραγωγής
Επιχείρηση
Ιδιωτική επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Δομή της επιχείρησης
Εταιρεία
Πολιτική της επιχείρησης
Μικροοικονομία
Ζημία
Έσοδα
Οικονομική ανάλυση
Οικονομικά μαθηματικά
Λήψη απόφασης
Οργανοδιοικητική
Εξουσία λήψεως αποφάσεων
Κυβερνητική
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Ημερομηνία έκδοσης :1997

Αρχείο: S23727.pdf

Τύπος: application/pdf