ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική διοίκηση κόστους
Εναλλακτικός τίτλος :(Strategic cost management)
Δημιουργός :Σταθόπουλος, Αθανάσιος Νικ.
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :282σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική
Κόστος παραγωγής
Κοστολόγηση
Τιμή κόστους
Επενδυτικό κόστος
Κέρδος
Ζημία
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: S24330.pdf

Τύπος: application/pdf