ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Εναλλακτικός τίτλος :Μη αθροιστική θεωρία μέτρου, ολοκλήρωμα Choquet και εφαρμογές στις πιθανότητες και την στατιστική
Δημιουργός :Gargaropoulos, Aristeidis G.
Συντελεστής :Giannakopoulos, A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistical analysis
Statistics
Probability
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: Gargaropoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf