ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πραγματεία ξενοδοχειακής βιομηχανίας
Δημιουργός :Leospo, Luis
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 964.pdf

Τύπος: application/pdf