ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Les etats Balkaniques: etude comparee politique, sociale, economique et financiere
Δημιουργός :Evelpidi, C.
Συντελεστής :Librarie Arthur Rousseau (Εκδότης)
Εκδότης :Rouseau & Cie
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :406p.
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 1408.pdf

Τύπος: application/pdf