ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essai critique sur les fondements de la comptabilite
Δημιουργός :Tsimaras, Marios N.
Εκδότης :Marcel Giard
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130p.
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1932

Αρχείο: 2408.pdf

Τύπος: application/pdf