ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κρίσις του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος
Δημιουργός :Cassel, Gustav
Συντελεστής :Κωνσταντινίδης, Νικ. Π. (Μεταφραστής)
Εκδότης :Γκοβοστή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 2799.pdf

Τύπος: application/pdf